Název endodoncie je odvozen ze dvou řeckých slov “ENDO” a “ODONT”, tedy “UVNITŘ” a “ZUB”. Takže jednoduše řečeno, endodontické ošetření se zabývá léčbou vnitřku zubu.

Endodoncie je obor zubního lékařství, který se zabývá příčinou, diagnózou, prevencí a léčbou poškozené a zanícené zubní dřeně. Ta se nachází uvnitř zubu, pod bílou sklovinou a dentine. Je to měkká růžová tkáň tvořena řídkým vazivem s nervy, krevními a mízními cévami, které vyplňují dřeňovou dutinu zubu. Zubní dřeň má čtyři funkce. Za prvé formativní, kdy pomáhá růst kořenům zubu během jejich vývoje, nutritivní, kdy zubu během jeho života poskytuje potřebný kyslík a živiny a dále plní funkci senzorickou a obrannou. Zubní dřeň je velmi zranitelá. Příčiny, jako jsou hluboký kaz, úrazy, prasknutí nebo štěpení zubu mohou vést k velmi bolestivému zánětu nebo infekci. Bohužel, zubní dřeň nemůže být léčena antibiotiky a jakmile je jednou infikována, musí se odstranit. Na naší klinice jsme vyvinuli vlastní, 3D laserem asistovaný způsob microskopického ošetření kořenového kanálku, využívající tu nejmodernější technologii a materiály tak, abychom mohli nabídnout kvalitní léčbu, která dokáže zachránit živý zub a zachovat ho funkční po zbytek klientova života.

Update cookies preferences