Jak vyplývá z názvu, záchovná stomatologie je odvětví zubního lékařství, které se snaží pomocí preventivní péče, diagnostiky a následné léčby různých vad zachovat zuby co nejdéle funkční. Někdy se můžeme setkat i s názvem „konzervativní” stomatologie.

Tento obor se zabývá převážně léčbou zubního kazu nebo různých typů úrazů či zranění v dutině ústní a s nimi souvisejícími komplikacemi. Záchovná stomatologie používá pro vyplnění či modelaci buď přímé (zhotoveny lékařem přímo v ústech pacienta) nebo nepřímé (zhotovovány ve spolupráci se zubní laboratoří) výplňové materiály.

Cílem je pomocí nich ošetřit vlastní zuby a doplnit je tak, aby zůstala zachována nejen jejich správná anatomie, funkčnost a pěkný vzhled, ale i co nejdelší životnost. Péče a snaha o co nejdelší udržení vlastních zubů pacienta má vliv na jeho celkové zdraví a spokojenost.

Víte, že...?

  1. při vyšetření a léčbě zubního kazu používáme zubní mikroskop
  2. používáme ty nejlepší výplňové materiály, které umožňují zachovat jak přirozený tvar zubu tak jeho funkčnost
  3. v případě akutní bolesti vám dáme termín ošetření hned ten samý den
  4. díky zubnímu mikroskopu dokážeme najít i tak malý zubní kaz, který by na rentgenu ještě nebyl viditelný
  5. díky mikroskopu jsme schopni odhalit mikrotrhliny u nesprávně provedených výplní
  6. používáme intravenózní rentgen, který splňuje ty nejvyšší standardy a požadavky na kvalitu rentgenového snímku
Update cookies preferences