Použití dentálního laseru je jednou z nejpokrokovějších možností, jak šetrně řešit různé stomatologické výkony, včetně vytržení neboli extrakce zubu. Zub je laserem odstraněn tak jemným způsobem, že dojde k naprosto minimálnímu poškození sousední kosti a tkání, které zároveň podporují rychlejší hojení. Při extrakci zubu laserem klient necítí skoro žádnou bolest a zároveň nedochází k otoku tkáně. Otok nevzniká proto, že laser zároveň během výkonu likviduje veškeré bakterie v místě vytržení zubu. Rána se tedy stává ihned sterilní a nevzniká prostor pro možnou infekci. Dalším z největších přínosů dentálního laseru je to, že stimuluje kost a dáseň tak, aby znovu dorostly do své původní zdravé a funkční podoby.