Gingivitida je zánětlivé onemocnění dásní, způsobuje krvácení dásní, jejich otok a uvolnění. V oblasti zubních krčků je dáseň zduřelá, lesklá a hladká.

Parodontitida je také zánětlivé onemocnění, postihuje nejen dásně, ale i podpůrné tkáně zubu (parodontu). Často vzniká z neléčené gingivitidy a na rozdíl od ní může způsobit trvalé poškození zubního aparátu. Obě tato onemocnění jsou velmi často označována jako paradontóza nebo také lidově paradentóza.

Příznaky gingivitidy a parodontitidy

Gingivitida a parodontitida jsou problémy, které spolu úzce souvisí. V obou případech se jedná o zánětlivé onemocnění, příznaky obou nemocí jsou v počáteční fázi stejné. Každý s parodontitidou totiž nejprve onemocněl gingivitidou. Onemocnění se objevuje u více než 75 % lidí ve věku nad 35 let a s přibývajícím věkem postižených přibývá.

Typické příznaky

 • krvácení dásní při jídle a čištění zubů
 • zarudnutí a otok dásní
 • uvolnění a pokles dásní
 • odhalení zubních krčků
 • vznik parodontálních chobotů
 • bolestivost zubů a větší citlivost dásní
 • viklání a rozestup zubů, změna polohy zubů
 • zápach z úst
 • poškození závěsného aparátu zubu
 • úbytek kostní tkáně upevňující zub
 • v nejhorším i ztráta zubu

V počátečním stádiu gingivitidy dásně nebolí, a tak mnoho lidí problém vůbec neřeší. Pokud se však onemocnění neléčí, dochází k rozvoji nemoci a výraznému zhoršení projevů. Důležité jsou proto preventivní stomatologické prohlídky, kdy je možné gingivitidu velmi snadno a rychle odhalit. Stomatolog rozpozná onemocnění pouhým pohledem, není nutné žádné speciální vyšetření ani přístrojová diagnostika.

Zánět z dásně se může rozšířit i na parodont (závěsný aparát zubu spojující zub s čelistí) – toto onemocnění se nazývá parodontitida. Dochází k poklesu dásní, vzniku parodontálních chobotů a k odhalování krčků zubů. V pokročilé fázi dochází k viklání, uvolňování zubů a k tzv. putování zubů, kdy zejména horní přední zuby mění polohu a vysunují se dopředu.

Parodontitida může postihnout je jeden jediný zub, skupinu zubů nebo i celý chrup. Úskalí tohoto onemocnění tkví v tom, že příznaky většinou lidé přecházejí bez znepokojení. Přitom nemocným hrozí trvalé postižení závěsného aparátu zubu a v nejhorším i ztráta všech zubů. Dlouhodobě probíhající zánět může navíc i zhoršit celkový zdravotní stav, zejména poškodit cévy a podílet se na vzniku srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Příčina gingivitidy a parodontitidy

Příčinou těchto onemocnění bývá velmi často nedostatečná zubní hygiena, resp. zubní plak. Ten je osídlen bakteriemi, tzv. parodontálními patogeny. Ty uvolňují toxiny, které poškozují okolní tkáně a vyvolávají zánět. Proto je velmi důležitá správná zubní hygiena a pečlivé čištění zubů.

Gingivitidu však může vyvolat také alergie (např. alergie na rtuť, kovy, plasty, různé chemické látky obsažené v zubních pastách, ústních vodách, žvýkačkách, potravě...). Příčinou může být i poranění či virové a infekční onemocnění (např. herpes, HIV, syfilis, kapavka…).

Příčinou parodontitidy je neléčená gingivitida, kdy se zánět rozšíří na tkáně uložené hlouběji – na vazivový aparát zubu. Nemoc však může postihnout i osoby se zdravými dásněmi. Na vznik nemoci mám totiž vliv i řada dalších faktorů – dědičnost, nedokonalé zubní výplně, korunky, postavení zubů a odchylky ve stavbě parodontu. Důležité je také zmínit, že tato onemocnění se častěji objevují u kuřáků.

Slovníček parodontitidy

 • Závěsný aparát zubu (parodont) jsou tkáně těsně obklopující zub. Zub upevňují a drží v kosti, regulují zátěž při žvýkání a také slouží jako ochrana před bakteriemi a nečistotami.

Parodont tvoří:

 1. dáseň (gingiva)
 2. alveolární kost, která tvoří lůžko zubu
 3. cement pokrývající povrch kořene
 4. vazivo – velké množství vláken, které vyplňují prostor mezi alveolární kostí a povrchem kořene zubu.

Každá z částí parodontu má svou funkci a nezastupitelnou roli, proto postižení jakékoli jeho části může značně ovlivnit funkci celého aparátu.

 • Zubní plak
 1. Měkký povlak, který se usazuje na povrchu zubů a dásní. Na zubech se neustále obnovuje. Není to však jen neestetická záležitost, plak je osídlen velkým množstvím mikroorganizmů, které se mohou podílet na vzniku zubního kazu, na zánětu dásní a vzniku parodontitidy. Pokud se zubní plak neodstraňuje, vzniká zubní kámen, který sice nezpůsobuje žádnou bolest, ale bývá příčinou vzniku zánětu dásní.
 • Parodontální chobot

Vzniká mezi dásní a krčkem zubu. Je jedním z příznaků parodontitidy – jakmile se žlábek mezi dásní a krčkem/kořenem zubu prohlubuje, je pravděpodobné, že se jedná o parodontózu.

Léčba gingivitidy

Základem léčby je pravidelné odstraňování zubního plaku a správná dentální hygiena. Ordinační čištění zubů provede lékař nebo dentální hygienistka v ordinaci, ale důležitá je každodenní správná zubní hygiena. Důležité je totiž minimalizovat v ústech hromadění bakteriálního zubního plaku. Pokud se na zubech plak neukládá, nejsou přítomny škodlivé bakterie a zánět ani onemocnění dásní a parodontu nevzniká.

Po celou dobu léčby je důležitá spolupráce pacienta s lékařem, dodržování všech doporučení, správná každodenní péče o chrup, používání vhodných dentálních pomůcek včetně jednosvazkových a mezizubních kartáčků a nití, které umožňují dokonalé mechanické odstranění zbytků potravy a plaku i z těžko přístupných míst.

Léčba parodontózy

V případě parodontitidy je léčba složitější. Pouze správná hygiena nestačí, v některých případech musí lékař předepsat antibiotika, konzervativní léčbu, u závažnějších stavů je nutný chirurgický zákrok. Cílem léčby je odstranit zánět a zastavit nebo zmírnit poškození parodontu.

Obor, který se léčbou těchto problémů zabývá, se nazývá parodontologie. Ustoupenou dáseň řeší však i další speciální obor stomatologie tzv. gingivoplastika, kdy se obnažené krčky překrývají štěpem ze sliznice z horního patra.

Léčba parodontitidy není jednoduchá ani rychlá. Pacient se musí obrnit trpělivostí a počítat s tím, že hlavní roli v léčbě hraje zejména jeho osobní přístup a správná péče o dutinu ústní, přičemž důsledná péče o zuby je nezbytná i po skončení léčby.

Jak předcházet onemocněním dásní

Základem prevence gingivitidy a parodontitidy je pravidelná a správná zubní hygiena. Každodenní péči – pečlivé čištění zubů – je vhodné dvakrát ročně doplnit profesionální dentální hygienou. Dentální hygienistka zkontroluje stav chrupu z hlediska hygieny ústní dutiny, odborně odstraní zubní plak a zubní kámen. Současně pacientovi doporučí správnou techniku čištění zubů i vhodné pomůcky pro její provádění. Dentální hygienu poskytujeme jako odborné ošetření také na naší klinice.

Nezbytné jsou i preventivní stomatologické prohlídky, které mohou odhalit jakékoli onemocnění zubů a dásní, a mohou tak vzniku a rozvoji nemoci předejít. Svým pojištěncům je zdravotní pojišťovny v ČR hradí dvakrát ročně.

Veškeré ceny jednotlivých výkonů najdete v našem CENÍKU.

AJNA dental clinic poskytuje pětiletý záruční program jako speciální benefit pro své klienty.