Reendodoncie je nezbytná ve chvíli, kdy první ošetření kořenových kanálků nevedlo k jejich úplnému zahojení nebo je-li zřejmá opakující se infekce. Jednoduše řečeno, jde o druhé nebo každé další následující ošetření kořenových kanálků. Obecně má ošetření kořenových kanálků velmi vysokou míru úspěšnosti, ale stejně jako u všech jiných lékařských postupů může infekce nebo zánět přetrvávat nebo se dokonce chronicky opakovat navzdory veškerému našemu úsilí. Stejně tak tělo se nemusí hojit způsobem, jaký bychom si představovali. V zásadě existuje několik důvodů, proč nemusí být první ošetření kořenových kanálků úspěšné:

  • anatomicky komplikovaný system kořenových kanálků (úzké, zakřivené nebo kalcifikované kanálky), který nebyl během první léčby správně ošetřen.
  • mohlo dojít k proceduálním chybám při počátečním ošetření kořenového kanálku (přeplnění nedoplnění kanálků, zlomení nástroje v kanálcích atd.)
  • zhotovení korunky nebo jiné zubní náhrady neproběhlo po první endodontické léčbě včas.
  • objevil se nový zubní kaz
  • došlo k postupujícímu onemocnění dásní
  • zub popraskal nebo byl zlomen

Procedura opětovného ošetření kanálků je v zásadě podobná proceduře prvotního ošetření zubních kanálků, jen má na rozdíl od ní několik dalších kroků a obvykle vžaduje dvě návštěvy. První návštěva spočívá v důkladném vyčištění vnitřního prostoru zubu a následném odstranění stávající výplňové hmoty z předchozího ošetření. Díky dentálnímu mikroskopu dokážeme lokalizovat další nenalezené kanálky nebo jiné neobvyklé struktury. Poté dovnitř zubního kanálku umístíme speciální antibakteriální pastu, zvanou hydroxid vápenatý. Po tomto úkonu se kanálek uzavře dočasným výplňovým materiálem. Zmiňovaná antibakteriální pasta je na určitou dobu ponechána v zubu. Snižuje počet přítomných bakterií a napomáhá zubu se rychleji zahojit. Při druhé návštěvě se pasta hydroxidu vápenatého odstraní, kanálky se opět důkladně vyčistí a opětovně se do nich vloží nová výplňová hmota.

Veškeré ceny jednotlivých výkonů najdete v našem CENÍKU.

AJNA dental clinic poskytuje pětiletý záruční program jako speciální benefit pro své klienty.