Čelistní dutiny jsou dutiny vyplněné vzduchem, umístěné v zadní části obou stran horní čelisti. Když dlouhou dobu chybí v horní čelisti zadní zuby, dutiny mají tendenci se zmenšovat, což má za následek snížení výšky kosti. Ta je ale velmi důležitá při zavádění zubních implantátů. Pro tyto případy má stomatochirurgie efektivní řešení v podobě augmentace kosti (dostavby chybějící kosti) nazývané sinus lift.

Jde o rutinní chirurgický zákrok, kterým doplňjeme chybějící kost směrem do čelistní dutiny proto, abychom vyřešli nedostatek kosti nutný pro správné a pevné uchycení zubního implantátu. K doplnění kosti se využívá přírodní bovinní kostní substituent. Je nutné vyzvednout membránu, která čelistní dutinu vystýlá. Pod touto membranou vzniká prostor, do kterého se umístí augmentační materiál, do kterého jsou následně zavedeny zubní implantáty.

Veškeré ceny jednotlivých výkonů najdete v našem CENÍKU.

AJNA dental clinic poskytuje pětiletý záruční program jako speciální benefit pro své klienty.

Update cookies preferences