Laser můžeme používat téměř v každém oboru stomatologie. Koncept TwinLight®, se kterým pracujeme my, je založen na multi-vlnovém použití́ dvou laserů typu Er:YAG a Nd:YAG. Každý laser má jinou vlnovou délku a každá tato délka má jedinečnou interakci s konkrétní tkání. Přičemž hlavní účinky laseru na různé tkáně se liší. Od ablace k dekontaminaci až po fotobiomodulaci.

Dostupné popisy aplikace laseru ve stomatologii ukazují, že optimálního výsledku konkrétní léčby dentálním laserem je dosaženo ve chvíli, kdy jsou při léčbě použity právě dvě vlnové délky. Obě vlnové délky výrazně pomáhají zlepšit nejen průběh a výsledky léčby, ale i pohodlí a komfort pacienta. Hlavní benefit je v tom, že jsme laserem schopni nahradit klasický invazivní zákrok. To využíváme nejen v moderní estetické stomatologii, ale i při chirurgickém, endodontickém, periodontálním či orálním implantologickém ošetření.

Update cookies preferences