Zákonná záruka na stomatologické výrobky

Od 23. 2. 2011 byla změněna zákonná záruční doba na stomatologické výrobky na 24 měsíců (od momentu dokončení). Stomatologickým výrobkem se rozumí protetické práce typu korunky, můstky, protézy, atd.

Záruka se poskytuje v rozsahu zákonné záruky podle obecně závazných právních předpisů. Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření a stomatologické výkony typu služeb, jako je dentální hygiena, bělení zubů, výkony na měkkých tkáních, apod.

Pětiletý záruční program AJNA dental clinic

Naše klinika si je jistá kvalitou provedených prací. Proto jsme se rozhodli našim klientům exkluzivně (a zcela zdarma) poskytnout rozšířený záruční program na stomatologické výrobky po dobu 5 let. K záručnímu programu je nutné se přihlásit. Přihlášení je každému klientovi nabídnuto po ukončení dané léčby. Přihlášení bude potvrzeno podpisem obou dvou stran (pacient, AJNA dental clinic).

Podmínky záruky
  1. dokončení komplexní léčby chrupu na základě plánu ošetření (do 2 let od zahájení léčby)
  2. pravidelné prohlídky a kontroly chrupu jednou za 6 měsíců, odpovědnost za včasnost a pravidelnost návštěv nese pacient. Zhotovení kontrolních RTG snímků jednou za 2 roky.
  3. pravidelné návštěvy dentální hygienistky minimálně jednou za 6 měsíců (lze spojit s kontrolním vyšetřením), v případě potřeby i častěji. Frekvence návštěv a potřebné výkony (např. odstranění zubního kamene, pískování zubů – Airflow, instruktáž o technice a pomůckách k čištění zubů a jiné výkony při léčbě parodontitidy) jsou určeny ošetřujícím týmem na základě stavu orálního zdraví (kazivost, parodontitida). Pacient je povinen navržené výkony a doporučení respektovat.
  4. perfektní hygiena dutiny ústní a zcela klidné dásně (PBI < 13,4%) po celou dobu záruky. Stav je průběžně monitorován a zaznamenáván do zdravotní dokumentace při pravidelných návštěvách dentální hygienistky.
Výluky ze záruky
  1. záruka se nevztahuje na poškození ošetřeného zubu či výrobku úrazem
  2. záruku nelze uplatnit v případě, že byl ošetřený zub nebo výrobek upraven jiným lékařem mimo rámec AJNA dental clinic
  3. záruku nelze uplatnit v případě, že nejsou dodrženy podmínky 1 až 4 předchozího odstavce
  4. kouření
Update cookies preferences