Ideální a definitivní řešení při ztrátě zubu

Ztráta zubu není příjemná pro žádného z nás bez ohledu na věk a profesi. Naštěstí dnes existují různé typy zubních náhrad. Za nejlepší protetické řešení jsou v současné době považovány zubní implantáty.

Ke ztrátě zubů dochází z mnoha různých důvodů – nesprávná zubní hygiena, vznik zubního kazu, onemocnění dásní, parodontitida, ale také například úraz či některá závažná onemocnění. Nahradit zuby lze různými způsoby, například zubní korunky a zubní můstky, snímací náhrady a v dnešní době převážně zubní implantáty. Od července 2019 nabízí zubní implantáty také Ostrava, resp. naše zubní klinika v Moravské Ostravě. 

Ztráta zubu není jen estetický problém

Ačkoli ztráta zubu bývá vnímána zejména jako estetická záležitost, je to problém mnohem závažnější. Každý ztracený zub má negativní vliv na kvalitu žvýkání. Pokud zub není včas nahrazen, začnou se okolní zuby postupně přesouvat do volné mezery. Tak dochází ke změně jejich postavení, což může vést i k jejich přetížení a komplikacím při kousání. Problémy se zuby se mohou projevit i na skladbě jídelníčku – člověk se vyhýbá potravinám jako je zelenina, maso, ovoce…, a to se může negativně projevit na celkovém zdraví. Ztráta zubu ovlivňuje i společenský život, člověk se za stav zubů stydí a přestává vyhledávat společnost.

Proto je vhodné co nejdříve navštívit lékaře – čím dříve je zub nahrazen, tím menší jsou negativní následky ztráty zubu. Obrátit se můžete na svého zubního lékaře nebo přímo na odborníky zabývající se implantologií.

Zubní implantáty – ideální zubní náhrada

Tento typ zubní náhrady je v současné době nejlepším estetickým i funkčním řešením ztráty zubu. A tomu odpovídá i cena – zubní implantáty mohou být dražší než jiné typy zubních náhrad a zdravotní pojišťovny na jejich úhradu nepřispívají. Je to však většinou jednorázový výdaj, neboť implantáty mají vysokou životnost.

Implantáty lze použít

 • v každém věku dospělého člověka
 • v horní i dolní čelisti
 • bez nutnosti upravovat sousední zuby
 • při ztrátě jednoho či více zubů
 • při ztrátě všech zubů – v „bezzubé“ čelisti pak slouží implantáty jako pilíře pro ukotvení celkové zubní náhrady.

Co je zubní implantát

Zubní implantát je umělý kořen, který se upevní do čelistní kosti v místě chybějícího zubu. Na druhém konci implantátu je připojen pilíř, na který se upevňují zubní náhrady. Implantáty se vyrábějí z titanu nebo keramiky, tyto materiály nevyvolávají alergické reakce a lidský organizmus je dobře snáší. Kost k implantátům bez problémů přilne, povrch části, která přichází do kontaktu s kostí je navíc zdrsněný, aby implantát tkáněmi lépe obrostl a byl v kosti pevně ukotven. Na přihojený implantát se v závěru léčby nasazuje protetická nástavba – korunka, můstek nebo celková zubní náhrada.

Je zubní implantát vhodný pro všechny?

Pro zavedení zubního implantátu jsou nezbytné zdravé dásně a dostatečně hustá/pevná čelistní kost pro jeho udržení. Pokud čelistní kost není pro zavedení implantátu dostatečně kvalitní, lze nejprve přistoupit k tzv. augmentaci čelistní kosti. Jedná se o speciální zákrok, kdy se defekt v čelistní kost doplňuje a zesiluje umělým materiálem nebo transplantací vlastní kosti odebrané např. z holeně, kyčelní kosti nebo brady. U mladých pacientů je předpokladem ukončený vývoj čelisti, pak se mohou implantáty aplikovat i u 16–18letých pacientů s vrozenými vadami nebo při ztrátě zubu či zubů po úrazu apod. Horní věková hranice je v. podstatě neomezená.

Zavedení implantátů je finančně náročné, ale vyplatí se i starším pacientům, neboť takové řešení má nespornou výhodu – pacienti bez zubů nejsou odkázáni na snímací zubní náhradu, díky implantátům se totiž zubní náhrada z úst nevyjímá a je zde usazena napevno. Zubní implantáty tak mohou na velmi dlouhou dobu poskytnout pohodlí a jistotu při jídle i komunikaci s ostatními, přičemž současně pomáhají zlepšit vzhled a kvalitu života.

Stejně jako u jiných ošetření či náhrad platí, že implantát v některých případech lékař nemusí doporučit. Příčinou může být zdravotní stav, některá onemocnění, nedostatečná zubní hygiena, případně nepříznivý stav čelistní kosti. Řadu problémů lze však vyřešit vhodnou péčí, léčbou, speciálními chirurgickými postupy apod. Lékař před zavedením implantátů musí vždy zvážit všechny související faktory. Pokud zavedení implantátů není ze zdravotních nebo i finančních důvodů možné, lékař pacientovi doporučí jiný typ náhrady.

Postup zavedení zubních implantátů

Každému zavedení implantátů předchází důkladné klinické a rentgenové vyšetření.

Je-li implantát vhodný jako náhrada, pak následuje:

 • chirurgický zákrok (zavedení implantátu)
 • období hojení implantátu – integrace s okolní kostní tkání
 • zhotovení a nasazení zubní náhrady

Během chirurgického zákroku je odkryta dáseň až na čelistní kost, do čelistní kosti lékař vyvrtá otvor a umístí zubní implantát. Ránu (otvor) v dásni kolem implantátu pak lékař uzavře stehem, aby operační rána srostla. Stehy se odstraňují asi po 7–12 dnech. V následujícím období dochází k hojení, během kterého kostní tkáně přirůstají k povrchu zubního implantátu. Po několika měsících je implantát v čelisti pevně ukotven. V poslední fázi celé léčby lékař sejme otisky zubů, podle kterých se v laboratoři vyrobí zubní náhrada. Ta je na zubní implantát nasazena a pevně s ním spojena. Pacient tak získá dokonalou náhradu ztraceného zubu.

V přípravné fázi zavedení zubního implantátu je možné využít i laser.

Jak pečovat o zubní implantáty

Přestože nové zuby jsou umělé, je třeba o ně pečovat. A to úplně stejně jako o přirozené zuby, aby nedošlo k zánětům dásní, problémům s čelistní kostí a v důsledku onemocnění pak i k uvolnění implantátu. Nezbytná je proto důkladná dentální hygiena. Všechny pacienty po implantaci naše dentální hygienistka seznámí se správným postupem čištění zubů a také doporučí vhodné pomůcky.

5 pravidel správné péče o zubní implantáty

 • pravidelné a pečlivé čištění zubů
 • každodenní kontrola dásní okolo implantátů, pod můstky a jinými náhradami
 • používání jednosvazkových a mezizubních kartáčků, popř. i zubních nití
 • návštěva zubní hygienistky min. 2x ročně
 • pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře

Veškeré ceny jednotlivých výkonů najdete v našem CENÍKU.

AJNA dental clinic poskytuje pětiletý záruční program jako speciální benefit pro své klienty.

Update cookies preferences